Theo quy định hiện hành các giấy tờ có giá được NHNNVN chiết khấu phải có những điều kiện gì?

Theo quy định hiện hành các giấy tờ có giá được NHNNVN chiết khấu phải có những điều kiện gì?

A. Loại giấy tờ có giá được phát hành bằng VND có thể chuyển nhượng được và được thống đốc quy định NHNH chiết khấu, tái chiết khấu trong từng thời kỳ

B. Thời hạn còn lại tối đa 91 ngày (đối với chiết khấu toàn bộ) hoặc thời hạn còn lại phải dài hơn thời hạn xin NHNN chiết khấu

C. Loại giấy tờ có giá được phát hành bằng ngoại tệ (USD) có thể chuyển nhượng được

D. Đáp án A, thới hạn còn lại tối đa 91 ngày (đối với chiết khấu toàn bộ) hoặc thời hạn còn lại phải dài hơn thời hạn xin NHTW chiết khấu

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site