Thị trường mà công chúng ít có thông tin và cơ hội tham gia là?

Thị trường mà công chúng ít có thông tin và cơ hội tham gia là?

A. Thị trường bất động sản

B. Thị trường sơ cấp

C. Thị trường thứ cấp

D. Thị trường cấp 3

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này