Thị trường vốn là nơi?

Thị trường vốn là nơi?

A. Mua bán các tài sản tài chính ngắn hạn

B. Tăng vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

C. Mua bán và trao đổi các tài sản tài chính trung hạn và dài hạn

D. Huy động vốn cho thị trường chứng khoán

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thị trường vốn là nơi?

Bạn đang xem: Thị trường vốn là nơi? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP