Thiết bị Switch có bao nhiêu collision domain?

Thiết bị Switch có bao nhiêu collision domain?

A. 1 collision

B. 2 collision

C. 1 collision/1port

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thiết bị Switch có bao nhiêu collision domain?

Bạn đang xem: Thiết bị Switch có bao nhiêu collision domain? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP