Thiếu enzyme nào gây bệnh Fabry:

Thiếu enzyme nào gây bệnh Fabry:

A. Ceramide trihexosidase

B. Galactocerebrosidase

C. Phytanic acid oxidase

D. Sphingomyelinase

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thiếu enzyme nào gây bệnh Fabry:

Bạn đang xem: Thiếu enzyme nào gây bệnh Fabry: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP