Thiếu nguyên tố nào gây vô sinh:

Thiếu nguyên tố nào gây vô sinh:

A. Ca

B. Mg

C. P

D. Zn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thiếu nguyên tố nào gây vô sinh:

Bạn đang xem: Thiếu nguyên tố nào gây vô sinh: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP