Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục:

Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục:

A. Từ 3 tháng đến 6 tháng.

B. Từ 3 tháng đến 1 năm.

C. Từ 6 tháng đến 1 năm.

D. Từ 6 tháng đến 2 năm.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này