Thu nhập của NSNN hoàn toàn độc lập với nguồn thu:

Thu nhập của NSNN hoàn toàn độc lập với nguồn thu:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này