Thực quản được cấu tạo hoàn toàn bằng các sợi cơ trơn

Thực quản được cấu tạo hoàn toàn bằng các sợi cơ trơn

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này