Thuốc giảm đau TW và ngoại biên là một phân biệt lỗi thời dựa trên:

Thuốc giảm đau TW và ngoại biên là một phân biệt lỗi thời dựa trên:

A. Cơ chế hoạt động ở mức độ phân tử của thuốc

B. Cơ chế biến đổi điện thế động khác nhau

C. Vị trí tác động của thuốc khác nhau

D. Cường độ tác động giảm đau khác nhau

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này