Thuốc không steroid chống viêm như aspirin hành động bằng cách ức chế hoạt động của các enzyme:

Thuốc không steroid chống viêm như aspirin hành động bằng cách ức chế hoạt động của các enzyme:

A. Lipoxygenase

B. Cyclooxygenase

C. Phospholipase A2

D. Lipoprotein lipase

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này