Tiền có thể được hiểu là:

Tiền có thể được hiểu là:

A. Trung gian thanh toán

B. Của cải

C. Thu nhập

D. Tài sản

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tiền có thể được hiểu là:

Bạn đang xem: Tiền có thể được hiểu là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP