Tiền có tính lỏng cao nhất là:

Tiền có tính lỏng cao nhất là:

A. Tiền pháp định

B. Tiền gửi không kỳ hạn

C. Séc ngân hàng

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tiền có tính lỏng cao nhất là:

Bạn đang xem: Tiền có tính lỏng cao nhất là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP