Tiêu chí nào nhà đầu tư quyết định đầu tư:

Tiêu chí nào nhà đầu tư quyết định đầu tư:

A. Lãi suất thực cao nhất

B. Lãi suất cao nhất

C. Tính thanh khoản của tài sản thấp nhất

D. Rủi ro thấp nhất

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này