Tiêu chuẩn của mục tiêu trung gian của CSTT:

Tiêu chuẩn của mục tiêu trung gian của CSTT:

A. Có thể đo lường được

B. Có thể kiểm soát được

C. Có liên hệ chặt chẽ với mục tiêu cuối cùng của CSTT.

D. Tất cả (A, B, C)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tiêu chuẩn của mục tiêu trung gian của CSTT:

Bạn đang xem: Tiêu chuẩn của mục tiêu trung gian của CSTT: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP