Tìm hội chứng tắc mật trên lâm sàng, chọn câu sai:

Tìm hội chứng tắc mật trên lâm sàng, chọn câu sai:

A. Ngứa: do muối mật tích tụ dưới da (đặc biệt da mỏng sát xương) 

B. Nước tiểu sậm màu: xuất hiện bilirubin TT trong nước tiểu

C. Phân bạc màu: do tắc mật gần như hoàn toàn

D. Túi mật to: quan trọng trong chẩn đoán tắc mật trong gan

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này