Tính giá thành toàn bộ cho 1 sản phẩm A, cho các chi phí liên quan cho 100 sản phẩm A như sau: – Chi phí nguyên vật liệu: 500 triệu đồng, phế liệu thu hồi: 20 triệu đồng – Chí phí tiến lương cho nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm: 50 triệu đồng – Các khoản trích theo lương của nhân công trực tiếp: 7,5 triệu đồng – Chi phí sản xuất chung (phân bổ cho 100 sản phẩm A): 30 triệu đồng – Chi phí quản lý doanh nghiệp (phân bổ cho 100 sản phẩm A): 40 triệu đồng

Tính giá thành toàn bộ cho 1 sản phẩm A, cho các chi phí liên quan cho 100 sản phẩm A như sau:

– Chi phí nguyên vật liệu: 500 triệu đồng, phế liệu thu hồi: 20 triệu đồng

– Chí phí tiến lương cho nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm: 50 triệu đồng

– Các khoản trích theo lương của nhân công trực tiếp: 7,5 triệu đồng

– Chi phí sản xuất chung (phân bổ cho 100 sản phẩm A): 30 triệu đồng

– Chi phí quản lý doanh nghiệp (phân bổ cho 100 sản phẩm A): 40 triệu đồng

A. 6.075.000 đ

B. 6.275.000 đ

C. 5.675.000 đ

D. 607.500.000 đ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này