Tòa án có quyền tiêu hủy quyết định của Trung tâm trọng tài trong trường hợp:

Tòa án có quyền tiêu hủy quyết định của Trung tâm trọng tài trong trường hợp:

A. Quyết định có nội dung trái với nhận định của Tòa án

B. Quyết định vi phạm thủ tục giải quyết tranh chấp theo quy định pháp luật

C. Khi có yêu cầu của một bên trong tranh chấp

D. Khi một bên không thi hành quyết định trọng tài

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này