Tòa án có thể tiến hành hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Tòa án có thể tiến hành hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:00 chiều

Đánh giá chủ đề này