Tốc độ quay của đĩa cứng liên quan tới:

Tốc độ quay của đĩa cứng liên quan tới:

A. Dung lượng của ổ đĩa

B. Dung lượng và tốc độ của ổ đĩa

C. Thời gian ghi/đọc thông tin trên đĩa

D. Thời gian truy tìm các Sector

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tốc độ quay của đĩa cứng liên quan tới:

Bạn đang xem: Tốc độ quay của đĩa cứng liên quan tới: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP