Tổn thương đại thể của bao hoạt dịch trong thấp tim là:

Tổn thương đại thể của bao hoạt dịch trong thấp tim là:

A. Bao hoạt dịch đỏ, mỏng, lấm tấm hạt và thường bị loét 

B. Bao hoạt dịch đỏ, thường bị loét và xâm nhập viêm 

C. Bao hoạt dịch có chất căn bản nhiều hơn, những ổ hoại tử dạng tơ huyết và những tổn thương giống hạt Aschoff

D. Bao hoạt dịch đỏ, dày, lấm tấm hạt và thường bị loét 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:48 chiều

Đánh giá chủ đề này