Trật tự ưu tiên (theo quy định chung) trong thanh toán bù trừ điện tử của NHNN?

Trật tự ưu tiên (theo quy định chung) trong thanh toán bù trừ điện tử của NHNN?

A. Ưu tiên theo giá trị của lệnh thanh toán, thanh toán giá trị cao ưu tiên xử lý trước

B. Ưu tiên cho NHTM nhà nước trước

C. Ưu tiên theo trật tự thời gian: lệnh thanh toán lập trước, nhận được lệnh trước sẽ xử lý trước, lệnh lập sau đi sau

D. A, Ưu tiên cho NHTM nhà nước trước

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này