Triệu chứng toàn thân nào sau đây có thể kết hợp với gan to để chấn đoán áp xe gan:

Triệu chứng toàn thân nào sau đây có thể kết hợp với gan to để chấn đoán áp xe gan:

A. Suy kiệt nhanh

B. Sốt 

C. Thiếu máu

D. Rối loạn tri giác

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này