Trong 4 yếu tố cốt lõi của tiến trình bệnh học thì giải phẫu bệnh chủ yếu thuộc yếu tố:

Trong 4 yếu tố cốt lõi của tiến trình bệnh học thì giải phẫu bệnh chủ yếu thuộc yếu tố:

A. Nguyên nhân gây tổn thương

B. Cơ chế bệnh sinh

C. Thay đổi hình thái

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này