Trong các chức năng của tiền tệ, chức năng nào làm cho tiền khác với các hàng hóa khác:

Trong các chức năng của tiền tệ, chức năng nào làm cho tiền khác với các hàng hóa khác:

A. Phương tiện cất giữ giá trị

B. Phương tiện trao đổi

C. Thước đo giá trị

D. Phương tiện thanh toán nợ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này