Trong các tế bào động vật có vú rRNA được sản xuất chủ yếu ở:

Trong các tế bào động vật có vú rRNA được sản xuất chủ yếu ở:

A. lưới nội chất

B. Ribosome

C. Hạch nhân

D. Nhân

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này