Trong các trường hợp vỡ lách, chụp X quang bụng không sửa soạn cho thấy, ngoại trừ:

Trong các trường hợp vỡ lách, chụp X quang bụng không sửa soạn cho thấy, ngoại trừ:

A. Cơ hoành (T) thấp hơn bình thường cho không có lách nâng đỡ

B. Dạ dày dãn trướng đầy hơi

C. Góc lách của đại tràng bị đẩy xuống thấp và vào trong

D. Bóng mờ của lách to ra

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này