Trong các u ở đại tràng thì:

Trong các u ở đại tràng thì:

A. Polyp biểu mô có xuất độ thứ nhì

B. Ung thư biểu mô có xuất độ cao nhất

C. Ung thư biểu mô chiếm 98% tất cả các u của đại tràng 

D. Polyp biểu mô có xuất độ cao nhất

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Trong các u ở đại tràng thì:

Bạn đang xem: Trong các u ở đại tràng thì: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP