Trong cấp cứu bụng, siêu âm có thể giúp phát hiện hình ảnh:

Trong cấp cứu bụng, siêu âm có thể giúp phát hiện hình ảnh:

A. Lồng ruột cấp tính ở trẻ bú mẹ 

B. Ruột thừa viêm 

C. Tất cả đều đúngViêm tuỵ cấp

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này