Trong chế độ thực  ô nhớ có địa chỉ logic 3001h:A599h có địa chỉ vật lý là

Trong chế độ thực  ô nhớ có địa chỉ logic 3001h:A599h có địa chỉ vật lý là

A. 3A5A9h

B. 3A609h

C. D59Ah

D. 3A59Ah

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này