Trong công ty hợp danh,người triệu tập họp HĐTV là:

Trong công ty hợp danh,người triệu tập họp HĐTV là:

A. Chủ tịch HĐTV

B. Thành viên hợp danh

C. a,b đều đúng

D. a,b đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này