Trong điều trị hen phế quản bậc 2, thuốc điều trị chính là:

Trong điều trị hen phế quản bậc 2, thuốc điều trị chính là:

A. Khí dung đồng vận beta 2

B. Khí dung glucocortcoid

C. Đồng vận beta 2 tác dụng dài uống

D. Glucocorticoid uống

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này