Trong khám bụng ngoại khoa, khi hỏi bệnh cần khai thác:

Trong khám bụng ngoại khoa, khi hỏi bệnh cần khai thác:

A. Đau bụng

B. Rối loạn tiêu hoá

C. Khám thực thể

D. Cho các xét nghiệm cận lâm sàng nếu cần

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này