Trong kỹ thuật song song mức lệnh ILP 

Trong kỹ thuật song song mức lệnh ILP 

A. Các lệnh được thực hiện song song bởi 2 CPU

B. Các lệnh được thực hiện đồng thời trên nhiều đường ống khác nhau

C. Trong bất kì trường hợp nào cũng thực hiện được song song các lệnh trên các đường ống

D. Chỉ có các lệnh có liên quan đến nhau mới có thể được thực hiện song song trên các đường ống

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Trong kỹ thuật song song mức lệnh ILP 

Bạn đang xem: Trong kỹ thuật song song mức lệnh ILP  trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP