Trong máy tính số, bộ nhớ DRAM được coi là

Trong máy tính số, bộ nhớ DRAM được coi là

A. Bộ nhớ bán dẫn tĩnh

B. Bộ nhớ bán dẫn động

C. Bộ nhớ Cache

D. Bộ nhớ bán dẫn

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Trong máy tính số, bộ nhớ DRAM được coi là

Bạn đang xem: Trong máy tính số, bộ nhớ DRAM được coi là trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP