Trong quá trình lập kế hoạch triển khai dự án thì ta phải quan tâm đến những vấn đề gì?

Trong quá trình lập kế hoạch triển khai dự án thì ta phải quan tâm đến những vấn đề gì?

A. Dự trù thiết bị, kinh phí và tiến trình của dự án

B. Giải pháp có tính khả thi

C. Các chức năng chính của HTTT quản lý

D. Nhiệm vụ, phạm vi các ràng buộc thực hiện

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này