Trong quá trình vào/ra dữ liệu theo ngắt cứng

Trong quá trình vào/ra dữ liệu theo ngắt cứng

A. Thiết bị ngoại vi chủ động khởi động quá trình vào/ra

B. Thiết bị vào/ra chủ động khởi động quá trình vào/ra

C. CPU hoặc thiết bị vào/ra chủ động khởi động quá trình vào/ra

D.  CPU chủ động khởi động quá trình vào/ra

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Trong quá trình vào/ra dữ liệu theo ngắt cứng

Bạn đang xem: Trong quá trình vào/ra dữ liệu theo ngắt cứng trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP