Trong tổ chức, quyết định chiến thuật là những quyết định như thế nào?

Trong tổ chức, quyết định chiến thuật là những quyết định như thế nào?

A. Những quyết định cụ thể hoát mục tiêu thành nhiệm vụ, những quyết định kiểm soát và khai thác tối ưu nguồn lực

B. Những quyết định nhằm thực thi nhiệm vụ

C. Những quyết định nhằm xác định mục tiêu và những quyết định xây dựng nguồn lực cho tổ chức

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này