Trong vết thương thấu bụng do hoả khí, tổn thương thường có đặc điểm:

Trong vết thương thấu bụng do hoả khí, tổn thương thường có đặc điểm:

A. Tạng trong ổ phúc mạc thường bị thương tổn phức tạp và nhiều cơ quan

B. Tạng trong ổ phúc mạc thường bị thương tổn đơn giản, đôi khi chỉ tổn thương thành bụng đơn thuần 

C. Tổn thương ống tiêu hoá theo dạng số chẳn 2, 4, 6 

D. . A và C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này