Trung tâm điều hòa thân nhiệt:

Trung tâm điều hòa thân nhiệt:

A. Da 

B. Phổi

C. Setpoint 

D. Vỏ vão

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Trung tâm điều hòa thân nhiệt:

Bạn đang xem: Trung tâm điều hòa thân nhiệt: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP