TUYỂN TẬP BỘ Đề khảo sát đầu năm lớp 2 môn toán CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2023 – 2024

TUYỂN TẬP BỘ Đề khảo sát đầu năm lớp 2 môn toán CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2023 – 2024 được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file đề khảo sát đầu năm lớp 2 môn toán theo links tại mục cuối bài.

TUYỂN TẬP BỘ Đề khảo sát đầu năm lớp 2 môn toán CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2023 – 2024

Bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2

Năm học 2023 – 2024

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 – Đề số 1

  1. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm 6 chục và 7 đơn vị là số:

A. 67 B. 76 C. 60 D. 70

Câu 2: Số 42 được đọc là:

A. Bốn và hai B. Bốn chục và hai đơn vị
C. Bốn mươi hai D. Bốn mươi chục hai đơn vị

Câu 3: Kết quả của phép tính 16 + 20 bằng:

A. 26 B. 56 C. 46 D. 36

Câu 4: Kết quả của phép tính 3cm + 7cm bằng:

A. 9cm B. 6cm C. 10cm D. 10

Câu 5: Số lớn nhất trong các số 93, 74, 17, 84 là số:

A. 93 B. 74 C. 17 D. 84
  1. Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

48 + 10 22 + 34 98 – 17 50 – 20

Bài 2 (2 điểm): Bạn Hà có 10 cái kẹo. Mẹ cho thêm Hà 15 cái kẹo. Hỏi bạn Hà có bao nhiêu cái kẹo?

Bài 3 (1 điểm): Chỉ ra các điểm nằm bên trong hình tròn và các điểm nằm bên ngoài hình tròn trong hình vẽ dưới đây?

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 – Đề số 2

Bài 1 (1 điểm): Viết các số liên tiếp theo thứ tự tăng dần:

14, 15, 16, …, …., ….., 20, 21, …., …., …., 25

Bài 2 (4 điểm): Đặt rồi tính:

15 + 24 32 + 16 88 – 15 90 – 40

Bài 3 (2 điểm): Sắp xếp các số 76, 24, 39, 82, 54:

a, Theo thứ tự giảm dần

b, Theo thứ tự tăng dần

Bài 4 (2 điểm): Lớp 1 A có 27 bạn học sinh nam và 22 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu bạn học sinh?

Bài 5 (1 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao hình tam giác?

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 – Đề số 3

Bài 1 (4 điểm):

a, Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Download file đề thi khảo sát đầu năm lớp 2 môn toán

Thầy cô tải nhé.

Đánh giá chủ đề này

BÀI TRONG SERIES: Đề thi học sinh giỏi toán lớp 2

<< 7 Đề thi học sinh giỏi toán lớp 2 cấp huyện CÓ ĐÁP ÁN
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site