U lành thường phát triển chậm, không làm chết người, trừ khi mọc vào vị trí hiểm yếu.

U lành thường phát triển chậm, không làm chết người, trừ khi mọc vào vị trí hiểm yếu.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này