Ung thư biểu mô tuyến tiền liệt đặc biệt thường hay di căn xa đến:

Ung thư biểu mô tuyến tiền liệt đặc biệt thường hay di căn xa đến:

A. Thận

B. Phổi

C. Xương sống

D. Gan

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này