Vay nợ từ công chúng để bù đắp thiếu hụt NSNN:

Vay nợ từ công chúng để bù đắp thiếu hụt NSNN:

A. Không làm tác động đến giá cả hàng hóa, dịch vụ

B. Tác động rất ít đến cái giá hàng hóa, dịch vụ

C. Có nguy cơ tiềm ẩn gây ra lạm phát

D. Tác động đến cái giá hàng hóa, dịch vụ nhưng chỉ nhất thời

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này