Về mặt logic một khối trong bộ nhớ cache

Về mặt logic một khối trong bộ nhớ cache

A. Chỉ chứa dữ liệu

B. Chứa số hiệu thẻ, bit cờ và khối dữ liệu

C. Chứa khối dữ liệu và bit cờ

D. Chứa địa chỉ của các ô nhớ có dữ liệu hay được sử dụng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Về mặt logic một khối trong bộ nhớ cache

Bạn đang xem: Về mặt logic một khối trong bộ nhớ cache trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP