Về vi thể nói chung, đa số các ung thư đại tràng là:

Về vi thể nói chung, đa số các ung thư đại tràng là:

A. ung thư biểu mô chế nhầy

B. ung thư biểu mô tuyến – vảy

C. ung thư biểu mô tuyến

D. ung thư biểu mô tuyến nhú

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này