Về vi thể, sự khác nhau cơ bản giữa bướu cổ đơn thuần và bướu cổ cường giáp dựa vào:

Về vi thể, sự khác nhau cơ bản giữa bướu cổ đơn thuần và bướu cổ cường giáp dựa vào:

A. Thành phần chất keo chứa trong lòng các nang tuyến giáp

B. Số lượng của các nang giáp

C. Sự tăng sinh xơ ở mô đệm của tuyến giáp

D. Sự xâm nhập tế bào viêm ở mô đệm của tuyến giáp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:25 chiều

Đánh giá chủ đề này