Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn thường gặp ở:

Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn thường gặp ở:

A. Thất phải

B. Thất trái

C. Van tim

D. Nhĩ trái

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:49 chiều

Đánh giá chủ đề này