Với lãi suất chiết khấu là 9%/năm, giá trị hiện tại của một niên kim cho lãi suất cố định $100/năm trong 10 năm là bao nhiêu?

Với lãi suất chiết khấu là 9%/năm, giá trị hiện tại của một niên kim cho lãi suất cố định $100/năm trong 10 năm là bao nhiêu?

A. $641,7658

B. $15,582

C. $995,0678

D. $952,2312

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này