Vùng nào sau đây ở cổ tử cung có vị trí thay đổi theo tuổi:

Vùng nào sau đây ở cổ tử cung có vị trí thay đổi theo tuổi:

A. Cổ ngoài cổ tử cung

B. Cổ trong cổ tử cung

C. Vùng chuyển tiếp

D. Vùng chuyển tiếp và cổ trong 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này